งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

12 กค. 55     1922

 

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด


งานฉลองครบรอบ 20 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด 
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี และโรงแรมซีเอส ปัตตานี 

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ นายอิสมาแอ สามะ ผู้จัดการทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด และผู้จัดการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ได้แจ้งว่า ภารกิจที่รับผิดชอบในครั้งนี้ คือ การต้อนรับแขกรับเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมงาน 20 ปี อิบนูอัฟฟาน ตัวแทนกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะต้องมาทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันเดินทางมาถึง และจะต้องมาส่งแขกจากกลุ่มประเทศอาเซียน เดินทางกลับบ้านในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555  ส่วนตัวแทนกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ได้ดำเนินการสหกรณ์ในรูปแบบชารีอะห์ ( ตามหลักศาสนาอิสลาม ) ประกอบด้วย              

                1. ประเทศอินโดนีเซีย       จำนวน  6    สหกรณ์
                2. ประเทศบรูไน ดารุสสลาม          1    สหกรณ์
                3. ประเทศสิงคโปร์                     1    สหกรณ์
                4. ประเทศมาเลเซีย                    6    สหกรณ์
                5. ประเทศกัมพูชา                      2    สหกรณ์ 
                6. ประเทศเวียดนาม                    1    สหกรณ์ 
                7. ประเทศลาว                          1    สหกรณ์
                8. สหกรณ์อิสลามในประเทศไทย     20  สหกรณ์

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด


          และอีกภารกิจหนึ่ง ที่จะต้องรับผิดชอบ การต้อนรับและมาส่ง ท่านเลขาธิการอาเซียน ดร.สุรินทร์   พิศสุวรรณ  ในฐานะเป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายงานครบรอบ 20 ปี อิบนูอัฟฟาน โดยท่านเลขาธิการอาเซียน โดยใช้เวลาในการบรรยายครั้งนี้ เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด


          เมื่อเวลา 09.30 น. ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ท่านวันมูหะหมัดนอร์  มะทา  ได้กล่าวต้อนรับท่านเลขาธิการอาเซียน  แขกจากกลุ่มประเทศอาเซียน จาก 7 ประเทศ ตัวแทนสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย จำนวน 20 สหกรณ์ สมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน ตลอดถึงสมาชิก สอ.อิบนูอัฟฟาน จก. จำนวน 6,000 คน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ 

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด


          และเวลาต่อมา เวลา 11.30 น. เลขาธิการ ศอ.บต.  (พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง )  ประธานในพิธีเปิดงาน 20 ปี อิบนูอัฟฟาน  นายธีระ มินทราศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลตำรวจตรีพิเชษฐ์  ปิติเศรษฐ์พันธ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี   นายอำเภอเมืองปัตตานี ในพิธีเปิดงาน 20 ปี อิบนูอัฟฟาน แขกจากประเทศอาเซียนได้ร่วมงานเป็นสักขีพยานอย่างสมเกียรติ อัลหัมดุลิลลาฮฺ และบุคคลที่สำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องมุสลิมในประเทศกัมพูชา คือ ท่านอะหมัด ยะหยา อดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคม ประเทศกัมพูชา ตัวแทนรัฐบาลกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด


          เวลา 14.00-16.00 น. เป็นการบรรยายพิเศษ ของท่าน ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ในหัวข้อเรื่อง การร่วมมือของสหกรณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักชารีอะห์ ของกลุ่มประชาคมอาเซียน

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด


          และเวลาที่พี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงรอคอยและลุ้นมาตลอดคือเวลา 17.00-17.45 น. การบรรยาย/ปาฐกถาพิเศษ โดยท่านดาโต๊ะ ซรี อันวาร์ อิบราเฮ็ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งท่านได้ใช้เวลา 45 นาที แต่เต็มไปด้วยแค่คิดและการแสดงความยินดีกับความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด  และท่านได้พูดถึงการให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายผ่านกระบวนการตามหลักการสหกรณ์ชารีอะห์ เพราะการมาของอิสลามเพื่อความเมตตาต่อมนุษยชาติ ซึ่งมนุษย์ในที่นี่คือ พี่น้องร่วมศรัทธา และพี่น้องร่วมโลก ซึ่งผู้ที่อีหม่านจะต้องคงไว้ความยุติธรรมตามหลักที่ทางศาสนบัญญัติกำหนด......................มีพี่น้องที่มาร่วมงานจำนวนมากแสดงความจำนงต้องเทปบันทึกภาพการบรรยายของเลขาธิการอาเซียน ( ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ ) และท่านดาโต๊ะ ซรี อันวาร์ อิบราเฮ็ม  ทางเจ้าภาพกำลังดำเนิการในครั้งนี้

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00-22.00 น. เป็นช่วงเวลาการรับรองอาหารค่ำสำหรับแขกจากลุ่มประเทศอาเซียนและตัวแทนสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โดยมีรองเลขาธิการ ศอ.บต. ( ผศ.ปิยะ  กิจถาวร , นายอดินันท์  ปากบารา ) ร่วมเป็นเจ้าภาพ และมีการแสดงร้องอานาเซตของชมรมอานาเซดนักศึกษา มอ.ปัตตานี และการกล่าวแสดงความรู้สึกจากตัวแทนกลุ่มประเทศอาเซียน

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.30 น. จะเป็นการประชุมร่วมระหว่างสหกรณ์อิสลามในประเทศไทยกับตัวแทนสหกรณ์ชารีอะห์ กลุ่มประเทศอาเซียน ในหัวข้อ การร่วมมือสหกรณ์อิสลาม/ชารีอะห์ในการพัฒนาเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน หลังจากนั้นที่ประชุมมีข้อสรุปและตกลงข้อตกลงร่วมกันในปฏิญาณปัตตานี ดังรายละเอียด

               1. ข้อตกลงนี้ มีชื่อว่า “ปฏิญาณปัตตานี ว่าด้วย การประสานงานและการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน”

               2. ข้อตกลงนี้ ได้กำหนดและการกระทำขึ้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อ 8 กรกฎาคม 2012 ตรงกับ 18 ชะอฺบาน 1433

               3. ข้อตกลงจะจะให้มีการร่วมมือในรายละเอียดดังนี้
                       3.1 การร่วมมือในด้านชารีอะห์และการวิจัย
                       3.2 การร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมทักษะ
                       3.3 การร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเครื่องมือธุรกรรมอิสลาม
                       3.4 การร่วมมือทางด้านการเงินและการลงทุน

              4. ในเบื้องต้นการร่วมมือนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายสหกรณ์อิสลามในอาเซียน ปี คศ.2015

              5. ชื่อเครือข่ายนี้จะมีชื่อว่า ASEAN I.C. / A.I.C

              6. การร่วมมือในข้อตกลงนี้ จะเป็นการร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านการเงิน การลงทุนและการปฏิบัติความดีงามตามหลักสหกรณ์ชารีอะห์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 7. จำเป็นที่จะต้องจัดการประชุมพบปะประจำปี ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

              7. จัดให้มีคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง

              8. ข้อตกลงนี้ ได้ลงนามโดย 18 องค์กรตัวแทนและตัวแทนของประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ตัวแทนประเทศไทย อินโดนีเซีย  บรูไน  สิงคโปร์  มาเลเซีย  เวียดนาม   กัมพูชา และลาว โดยมีตัวแทนหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต. ) เป็นสักขีพยาน.

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด


          สำหรับประวัติความเป็นมา และข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2535 โดยกลุ่มปัญญาชนที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวะระดับสูงจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมกันคิดเพื่อจัดตั้งกองทุนปลอดดอกเบี้ย การระดมหุ้นเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการให้ธุรกิจและสถานประกอบการของตนเองปลอดดอกเบี้ย ในก่อตั้งหมู่บ้านปะการอ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี  สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งและร่วมกันคิดในกลุ่มและพัฒนาองค์กร จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้


                     1. นายอิสมาแอ  เจะเลาะ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดปัตตานี และเป็นประธานสหกรณ์ฯ คนแรก
                     2. นายอิสมาแอ   ระนี  ปัจจุบันเป็นผู้ชำนาญการ/ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี
                     3. นายสะอารี    ตอแลมา   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์บีนา จำกัด
                     4. นายแวอัสมา  แวอูมา   จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นประธานสหกรณ์บีนา จำกัด และผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ
                     5. นายวรวิทย์  บารู  อาจารย์ มอ.ปัตตานี และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง วุฒิสมาชิก

                     ( แบบเลือกตั้ง ) จังหวัดปัตตานี
                     6. นายอับดุลเราะมัน  ลาเต๊ะ ( เปาะสูแม ลุโบ๊ะลูวัส แม่ลาน ) ปัจจุบันผู้ประกอบการ
                     7. นายซอบรี   อีแต ( เจาะกือแย ) ปัจจุบันประกอบอาชีพ เป็นผู้ประกอบการ
                     8. นายวศิน  สาเม๊าะ  ( อิสมาแอ ไซมอน ) ข้าราชการครู สช. ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า อนาถา จังหวัดปัตตานี
                     9. นายแวรอมลี  แวบูละ   ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

           และท่านอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญในการก่อตั้ง รวมกันคิด รวมกันพัฒนา  ที่ไม่สามารถที่จะเอ๋ยนามได้

           สำหรับทำเนียบประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ในรอบ 20 ปี ดังรายนามต่อไปนี้

                     1. นายอิสมาแอ  เจะเลาะ               ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2537
                     2. นายสาเหะอับดุลเลาะ   อัลยุฟรี     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2540
                     3. ผศ.ดร. วรวิทย์     บารู              ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2544
                     4. ดร.แวอาแซ       แวหามะ           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2548
                     5. ผศ.ดร.วรวิทย์     บารู               ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2552
                     6. ดร.แวอาแซ        แวหามะ          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555

          ส่วนการดำเนินงานและการขยายกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด จนถึงปัจจุบันจะมีสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 76,000 คน ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการ ทั่วราชอาณาจักร แต่ในขณะนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด จำนวนสำนักงานสาขา 11 สาขา สาขาปัตตานี  สาขาสายบุรี ปัตตานี ,  สาขานราธิวาส ,  สาขายะลา ,   สาขาจะนะ สงขลา  สาขารือเสาะ  นราธิวาส , สาขาโคกโพธิ์  ปัตตานี , สาขาสุไหงโกลก นราธิวาส , สาขายะหา ยะลา , สาขาเบตง  ยะลา 

          การบริการด้านเงินรับฝาก

               1. รับชำระค่าหุ้นสมาชิกรายเดือน
               2. รับฝากเงินเพื่อรักษาทรัพย์ ( อัลวะดีอะฮฺ )
               3. รับฝากเงินเพื่อการลงทุน ( อัลมุฎอรอบะฮฺ )
               4. รับฝากเงินเพื่อสะสมทรัพย์กิจการฮัจย์ ( ตาบงฮายี )
               5. รับบริจาค ( ตะบัรเราะอฺ ) ตะกาฟุลสมาชิกและครอบครัว
               6. รับฝากเงินเข้าร่วมโครงการกองทุนเพื่อแต่งงาน , กองทุนกุรบ่าน , กองทุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

          การบริการด้านสินเชื่อตามหลักชารีอะห์

               1. สินเชื่อการซื้อขาย สิ่งจำเป็นสำหรับสมาชิก ( มุรอบะหะฮฺ )
               2. สินเชื่อเพื่อร่วมลงทุน ( มุฎอรอบะห์ )
               3. สินเชื่อและเงินลงทุนในโครงการ อาทิ อัฟฟาน อิสตานา , อัฟฟาน วิลเลจ , หจก.อิบนูอัฟฟาน , อัฟฟานเครื่องเขียน , หอพักอัฟฟาน หน้าโรงเรียนสาธิต มอ.ปัตตานี , ปัตตานี จายา , ร้านทองอิบนูอัฟฟาน และอื่นๆ
               4. โครงการเช่าโรงแรมที่พักเทศกาลฮัจย์ เมืองอัลมาดีนะห์ และเมืองมักกะห์

          การบริการสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว ตลอดถึงสังคมชุมชน

               1. เงินยืมไม่มีกำไรสำหรับสมาชิก กรณีฉุกเฉิน ( ก๊อรดุล หะซัน )
               2. กองทุนเพื่อการศึกษาบุตร ธิดา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
               3. ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สำหรับไปประกอบพิธีฮัจย์วายิบ
               4. กองทุนตะกาฟุลอิบนูอัฟฟาน กรณี คลอดบุตร  ชราภาพ  เจ็บไข้รักษาตัวในโรงพยาบาล และเสียชีวิต
               5. กองทุนซะกาตการค้าอิบนูอัฟฟาน ปีละ 4 ล้านบาท ( โดยประมาณ )

          ทางสหกรณ์สมาชิก จำนวน 20 แห่ง ทั่วประเทศ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด สำนักงานใหญ่ ให้ขับเคลื่อนในการจัดตั้ง องค์กรเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ โดย ผศ.ดร.วรวิทย์  บารู  ส.ว.ปัตตานี เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ได้ยื่นขอจดทะเบียนกับนานทะเบียนสหกรณ์จังหวัดสงขลา และได้รวมกลุ่มตั้งชื่อว่า “ ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด “ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 9000000225552 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ตามเอกสารที่ได้แนบมา และในอนาคตการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย  จำกัด จะได้รวมตัวในการจัดตั้ง สหพันธ์สหกรณ์ชารีอะห์อาเซียน ในปี ค.ศ. 2015 และได้ถือโอกาสลงนามในบันทึกข้อตกลง ปฏิญาณปัตตานี ในคราวมาร่วมงานครบรอบอิบนูอัฟฟาน 20 ปี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555.

งานฉลองครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

 

ฟรีเซ็นสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด คืนกำไรสู่สมาชิก 20 ปี 20 คัน

เป็นเพื่อน Line กับเรา