งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

2 ธค. 52     663

Islamic co-operative network with strategic investment.

      โครงการ Pattani Place โดย Drs Development co.,ltd. เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ที่ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ท กรุงเทพฯ

       โดยได้รับเกียรติจาก คุณสามารถ บุญธราทิพย์ ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเคม อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้ปาฐกถาพิเศษในเรื่องทิศทางการลงทุนตามแบบอย่างอิสลาม

      ท่านได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทยว่า รูปแบบสหกรณ์ก็คือการร่วมกลุ่มหรือเครือข่าย ซึ่งสหกรณ์อิสลามเป็นรูปแบบการรวมตัวที่ดีมาก นอกจากการประกอบธุรกิจที่ปราศจากดอกเบี้ยแล้วนั้น ในอนาคตสหกรณ์อิสลามจะต้องมีการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิก โดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างธุรกิจให้กับพี่น้องมุสลิม

     และได้กล่าวชื่อชมสหกรณ์เครือข่ายอิสลามภาคใต้ ทีมีการรวมตัวอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ก็หวังว่าจุดแข็งของรูปแบบสหกรณ์อิสลาม จะทำให้ระบบเศรฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นในอนาคต

       หลังจากนั้นมีการเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์ต่างๆในเรื่อง Asian Coop โดยตัวแทนจากสหกรณ์ภาคกลาง คุณประเสริฐ มัสซารี จากสหกรณ์อิสลามสันติชน  Lt (Rtd) Nordin  Awang ตัวแทนสหกรณ์อิสลามกัวลาลัมเปอร์และตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์ภาคใต้

      ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักธุรกิจมุสลิมหลายท่านได้เข้าร่วมด้วย ซึ่งรวมทั้งสิ้นกว่า 70 ท่าน ต่างได้รับแนวคิดใหม่ในการลงทุนทางด้านธุรกิจ อีกทั้งยังได้ทราบถึงทิศทางความร่วมมือของสหกรณ์อิสลามในระดับอาเซียน ซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้ จะมีการประชุมสหกรณ์อิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อกำหนดยุทศาสตร์และความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

ประมวลภาพงานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน


งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

 

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

 

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

 

งานเสวนาสหกรณ์มุสลิมกับยุทธ์ศาสตร์การลงทุน

ภาพ: www.pattaniplace.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา