เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

2 สค. 58     41011

เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด)

 เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

               แท่นหลุมศพนี้เป็นของเจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) บุตรของเจ้าพระยารามเดโชชัย(ทิพ) สายตระกูลของสุลต่านสุไลมาน เป็นแม่ทัพเรือที่คอยกำกับกองทหารฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ที่ป้อมวิชาเยนทร์ ปากคลองบางกอกใหญ่

เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

                เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) เป็นผู้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อปี พ.ศ.๒๒๓๑  เรือนร่างอันมีเกียรติของท่านถูกฝังอยู่ภายในบริเวณสุสานมัสญิดต้นสน

    เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

                 มัสยิดต้นสน หรือ กุฎีใหญ่ หรือ กุฎีบางกอกใหญ่  เป็นมัสญิดของมุสลิมสำนักคิดสุนหนี่ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประมาณกันว่าเป็นมัสยิดที่เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2153 -2171) ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา

เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

                มัสยิดต้นสน เป็นศาสนสถานที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีศาสนกิจฝังศพ เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ (หมุด) นายทหารคู่พระทัยและโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์และพระราชทานที่ดินขยายพื้นที่จากเดิมที่เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์ (มะห์มูด) บุตรเจ้าพระยารามเดโชชัยสร้างไว้ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

                ในอดีตมุสลิมชีอะฮ์ไม่มีมัสยิดสำหรับประกอบศาสนกิจ ก็ได้ใช้มัสญิดต้นสนในการปฏิบัติศาสนกิจทั่วไป รวมทั้งกิจในเดือนมะหะหร่ำ(มุฮัรฺรอม)ของชีอะฮ์ หรือแม้แต่การใช้สุสาน(กุโบร์)ร่วมกัน

 เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

                มัสญิดต้นสน สมัยแรกเป็นเรือนไม้ สมัยเดียว ก่อนป้อมวิชาเยเชนทร์ หรือ ชัยประสิทธิ์ในปัจจุบัน  คุมโดย กองทหารตุรกี เจ้าเมือง บางกอก ด่าน แรก ก่อน เจ้าอยุธยา ตุรกี อุสมานียะฮ์ ส่งมาช่วย มะละกา จาก คำขอร้องสุลฏอนมะละกา ต่อสุลฏอนอุสมานียะฮ์

เพราะ โปรตุเกส บุก ยุคนั้น จีน เปลี่ยน จากราชวงศ์หมิง ลดบทบาทการเดินเรือ ตามลัทธิต้าฮั่น ปิดประเทศ 

กองทัพอ็อตโตมาน(ตุรกี) ได้ส่งกองเรือ มาช่วย รบ กับ สเปนที่อ่าวเบงกอล แต่มาไม่ทัน มะลากาถูกยึด ตุรกีได้ขึ้นบกที่ ท่าเรือมะริด ทวาย ตะนาวศรี ซึ่งเป็นเมืองท่าของสยามในสมัยนั้น

                เจ้าเมืองอยุธยา ขอให้ช่วย ปกป้องเมือง หน้าด่านทางทะเล แลกกับการค้าขาย  ออกญาวิชาเยชนทร์มาสร้างปูนหลังจาก โกษาปาน คณะไปฝรั่งเศส จากคำแนะนำ ของพระยาวิชาเยนทร์ โดยทำ หนังสือลับ ส่ง ฟอร์บัง ฝรั่งเศส มาเป็นเจ้าเมืองบางกอก เพื่อเปลี่ยน สยามให้เป็นคริสต์ และใช้กลอุบาย หลอก แขก มะกะสัน เข้ามาสวามิภักดิ์ เพื่อสนับสนุนการรัฐประหารแต่ก็ล้มเหลว เมื่อการยึดอำนาจล้มเหลว  หลังจากพระนารายณ์สวรรคต จึง ชาวสยามจึงโค่นล้ม ออกญาวิชาเยนทร์ และฝรั่งเศส

 เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

                บรรดาศักดิ์ พระยาราชวังสัน หรือ พระยาราชบังสัน เป็นบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งจางวางอาสาจาม มีปรากฏในพงศาวดารตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  สามารถหมายถึง

                พระยาราชบังสัน (มะหมุด)

                พระยาราชบังสัน (ฮะซัน) หรือ พระยาราชบังสันเสนี

                พระยาราชบังสัน (ตะตา)

                พระยาราชบังสัน (จุ้ย) บุตรชายคนโตของ เจ้าพระยาจักรี(หมุด)

                พระยาราชวังสัน (หวัง) บุตรชายคนรองของ เจ้าพระยาจักรี(หมุด) เป็น พระยาราชวังสัน คนแรก

                พระยาราชวังสัน (แม้น)

                พระยาราชวังสัน (ฉิม)

                พระยาราชวังสัน (นก)

                พระยาราชวังสัน (บัว) 

                พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน*)

เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา

เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์(มะห์มูด) แม่ทัพเรือมุสลิมในสมัยอยุธยา
                 สุสานของบรรดาพระยาจุฬาราชมนตรีในอดีต และพระสนมหงส์

                 ที่มัสยิดต้นสนนี้ยังมีสิ่งสำคัญที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือ ?กุโบร์? หรือสุสานของมัสยิด ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพบรรพชนชาวอิสลามซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองค์รักษ์ (หมุด) ผู้ร่วมกอบกู้แผ่นดินในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระยาราชวังสัน (ฉิม) แม่ทัพเรือในรัชกาลที่ 3 หลวงโกชาอิสหาก (นาโคดาลี) ผู้ปฏิสังขรณ์มัสยิดต้นสนสมัย พ.ศ.2370 รวมทั้งยังเป็นสุสานที่ฝังศพของจุฬาราชมนตรีทั้ง 9 ท่าน ตลอดสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 อีกทั้งเจ้าจอมองค์สำคัญที่เป็นชาวมุสลิมในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น เจ้าจอมหงส์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เจ้าจอมจีบในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เจ้าจอมละม้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก็ถูกฝังอยู่ในกุโบร์แห่งนี้ด้วยเช่นกัน
              
                 แท่นจำหลักหน้าหลุมศพของแต่ละท่านนั้นก็จะแตกต่างกันไป โดยสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือไม้นิฌาน (ไม้จำหลักหน้าหลุมศพ) ของพระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้ โดยไม้นิฌานนี้เป็นไม้สักทองจำหลักเป็นลวดลายอย่างงดงาม

-กองบรรณาธิการ นสพ.มุสลิมไทยโพสต์
ที่มา: wikipedia,ศราวุธ ศรีวรรณยศ,สินสมุทร บินกามิตร,
ภาพมัสยิดไม้ เป็นแฟ้มไฟล์ภาพจากอินเตอร์เน็ต

_________________________________
*ท่านนี้เป็นชาวพุทธ

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost