แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มุสลิมต้อง"ห้าม"ซื้อมาใช้หรือบริโภค

23 กพ. 58     2709

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มุสลิมต้อง"ห้าม"ซื้อมาใช้หรือบริโภค

keywords: แบรนด์ผลิตภัณฑ์, ตราผลิตภัณฑ์, แบรนด์ห้ามซื้อ, มุสลิมห้ามบริโภค, ฮาหร่าม

 
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มุสลิมต้อง

ตราหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องห้าม(ฮาหร่าม)ที่มุสลิมจะซื้อมาใช้หรือบริโภคในอิสลาม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนองค์กรไซออนิสต์สากลในการทำลายอิสลาม

5 มัรญีอะอฺตักลีด  (สำนักวินิจฉัยศาสนาหรือนิติศาสตร์อิสลาม)
ได้ออกคำวินิจฉัย ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีตราเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ (แบรนด์) เหล่านี้เป็นที่ต้องห้าม (ฮาหร่าม) สำหรับมูกัลลิด (ผู้ปฏิบัติตามสำนักวินิจฉัยศาสนาหรือนิติศาสตร์อิสลามของท่าน)ซี้อมากินมาใช้

คำฟัตวาห์ (วินิจฉัยศาสนา)นี้เป็นคำฟัตวาห์สำหรับมุก็อลลิด (ผู้ปฏิบัติตาม) ที่เป็นชีอะห์กว่า 500 - 700 คนล้านทั่วโลก

แต่ถ้าพี่น้องสุนหนี่อีกหนึ่งพันกว่าล้านจะร่วมบอยคอตด้วย ก็จะเป็นการดีและมีพลัง

เป็นคำฟัตวาห์ของ อิมามโคมัยนี (ฟัตวาห์เดิม) และอายาตุลลอห์ อะลีคอเมเนอี
อยาตุลลอฮ์ซิซตานี่
อยาตุลลอฮ์มากาเร็มชิรอซี่
อายาตุลลอฮ์ฟาฏิลลันการอนี่
อยาตุลลอฮ์ตับรีซี
5 มัรญีอะอฺตักลีด 

ที่มา: เชคฆุลามอะลี อะบอซัรฺ /Somsak Chaorangsan

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost