กรรมการกลาง ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 11/2557

13 พย. 57     2009

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: กรรมการกลาง ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 11/2557

keywords: กรรมการกลาง,กอท.,ยกเลิกฮาลาล,ผลิตภัณฑ์

กรรมการกลาง ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 11/2557
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 10/2557 ดังนี้...

กรรมการกลาง ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 11/2557
กรรมการกลาง ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 11/2557

กรรมการกลาง ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 11/2557

กรรมการกลาง ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 11/2557
กรรมการกลาง ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 11/2557

ที่มา: กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost