ประกาศ จากจุฬาฯ เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1436

24 ธค. 57     2053

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ประกาศ จากจุฬาฯ เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1436

keywords: จุฬาราชมนตรี,คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไท,เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1436

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436


***************

        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์


        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

 ประกาศ จากจุฬาฯ เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1436

ที่มา: สำนักงาน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost