ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558

16 มีค. 58     5311

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ฝ่ายกิจการฮาลาล ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558

keywords: ยกเลิกฮาลาล, ตราพรานทะเล, ตราพรานไพร, ยูเนียนไฟรเซนโปรดักส์, อาหารสำเร็จรูป

 ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558

ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาลบริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ่งจำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนียนไฟรเซนโปรดักส์ จ.สมุทรสาคร  ฉบับที่ 5/2558
ตามหลักฐานที่แนบ

ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558
ประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉบับที่ 5/2558

ที่มา: cicot.or.th

hot.muslimthaipost.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost