กรรมการกลางฯเข้ม ยกเลิกฮาลาล 10 บริษัทดัง

30 ธค. 54     2795

กรรมการกลางฯเข้ม ยกเลิกฮาลาล 10 บริษัทดัง

         คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะมีการประชุมประจำเดือน หนึ่งในภาระกิจของการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติ-ไม่อนุมัต-ยกเลิก การรับรองฮาลาล และเช่นเดียวกันการประชุมเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการพิจารณาธุรกรรมเกี่ยวกับการใช้ตราฮาลาลหลายรายการ

กรรมการกลางฯเข้ม ยกเลิกฮาลาล 10 บริษัทดัง

         แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ฝ่ายกิจการฮาลาลได้มีการตรวจสอบ และให้การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือน ธันวาคม 2554 โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

         โดยมีจำนวนผลติ ภณั ฑ์ทงั้ หมด 3,773 รายการ สามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ขอใหม่ 327 รายการ /ผลิตภัณฑ์ ขอต่ออายุ 2,602 รายการ / ผลิตภัณฑ์ขอเพิ่มเติม 658 รายการ / ผลิตภัณฑ์ขอยกเลิกเครื่องหมาย รับรองฮาลาล 186 รายการ

ในส่วนของการยกเลิกเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ 7 บริษัท คือ

1. บริษัท อมรวิลาศ จำกัด มีจำนวนผลิตภัณฑ์ 7 รายการ สาเหตุที่ยกเลิกเนื่องจากบริษัทประสงค์ ยกเลิกการรับรองฮาลาล

2. บริษัท เอสโก้สมุนไพรไทย จำกัด มีจำนวนผลิตภัณฑ์ 1 รายการ เนื่องจาก สกอจ.ปทุมธานี แจ้งขอยกเลิก

3. นางสุกัญญา หวังมานะ มีจำนวนผลิตภัณฑ์ 5 รายการ เนื่องจาก สกอจ.ปทุมธานี แจ้งขอยกเลิก

4. ฟาตีมาฟาร์ม ตลาดไท มีจำนวนผลิตภัณฑ์ 1 รายการ เนื่องจาก สกอจ. ปทุมธานี แจ้งขอยกเลิก

5. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด มีจำนวนผลิตภัณฑ์ 17รายการ เนื่องจาก สกอจ.ปทุมธานี แจ้งขอยกเลิก

6. บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด มีจำนวนผลิตภัณฑ์ 4 รายการ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำการผลิตสินค้า ดังกล่าว จึงแจ้ง สกอจ.ปทุมธานี เพื่อขอยกเลิก

7. บริษัท NhongShim Kellogg Co.,Ltd. มีจำนวนผลิตภัณฑ์ 3 รายการ เนื่องจากบริษัทประสงค์ยกเลิก

การรับรองฮาลาลและประกาศล่าสุด ฉบับที่ 12/2554 ได้พิจารณาแล้วมติยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ร่วมศิริมิตรทาวเวอร์ จำกัด HL.Code :B636/2553 (สกอจ. กทม.) : ครัวฮาลาลศิริดาเพลซโรงแรมศิริดาเพลซ 278 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

2. บริษัท รสสยาม จำกัด HL.Code : A315/2547 (สกอจ. กทม.) เครื่องแกงและอาหารสำเร็จรูป ตรารสสยาม 20 รายการ

3. บริษัท รัตนพรชัย จำกัด HL.Code : B406/2552 (สกอจ. กทม.) เครื่องดื่มธัญพืชชนิดผง ตราออร์ไรซ่าเบลนด์ 1 รายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายกิจการฮาลาล
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02 949 4308, 02 949 4114

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost