อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

18 กพ. 58     1038

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

keywords: นิทรรศการ The Quran Gallery, มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, กุรอ่านแกลเลอรี่

อศอ.จัดแสดงโชว์อัลกุรอาน 25 ภาษาจากทั่วโลก หลากหลายรูปแบบการเขียนศิลปะต่างๆ มีทั้งอัลกุรอ่านเล่มจิ๋ว จัดแสดงโชว์ให้ห้องนิทรรศการ The Quran Gallery อยู่ใต้อาคารมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง ซอย 2คลองตัน กรุงเทพมหานคร

นายปรัชญา ฉิมวิเศษ กล่าวว่า ... “กุรอ่านแกลเลอรี่ เป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะเผยแผ่จริยวัตรของท่านศาสดา ทาง อศอ.เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงที่ท่านศาสดาโจมตีในช่วงก่อน อัล-กุรอ่านนี่จะเป็นภาพลักษณ์ของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) ซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทยที่ได้มีการเปิดเป็นกุรอ่านแกลเลอรี่ เพื่อรวบรวมอัล-กุรอ่านลายมูชาบ โดยรวบรวมอัล-กุรอ่านภาษาต่างๆ 25 ภาษาทั่วโลก มี อัล-กุรอ่านภาษาจีน เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ มีอัล-กุรอ่านเล่มจิ๋วที่ทำจากหนัง เป็นอัล-กุรอ่าน เป้าหมายที่จัดแสดงโชว์อัล-กุรอ่านครั้งนี้ ก็คือให้สังคมมุสลิมได้ตระหนักในความสำคัญของอัล-*กุรอ่าน จึงมีความคิดที่จะรวบรวมอัล-กุรอ่าน ลายต่างๆ ตลอดจนลายเขียนหรือคอร์ดการเขียนต่างๆ ในแกเลอรี่แห่งนี้”

นายปรัชญา กล่าวว่า... “การจัดแสดงโชวครั้งนี้จะเปิดเฉพาะวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 น. แต่หากโรงเรียนหรือองค์กรใดจะเข้ามาชมในวันอื่นๆ เป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงผ่านตนที่เบอร์โทรศัพท์ 08-1016-5181 ตนก็ให้ผู้รับผิดชอบมาเปิดให้เข้าชมตามที่ได้นัดหมาย ในอีก 3 เดือนข้างหน้าห้อง The Quran Gallery จะจัดนิทรรศการวัฒนธรรมและศิลปะอิสลาม ซึ่งจะมีนักเขียนมุสลิมในประเทศไทย 2-3 คนจะมีเขียนลายเขียนต่างๆ ให้ชม นิทรรศการณ์ อัล-กุรอ่าน แกเลอรี่ จะเปิดให้ชมตลอดไปไม่มีกำหนดปิด แต่จะมีกิจกรรมอื่นๆ สอดแทรก ในเชิงวัฒนธรรมต่อไป

 ประมวลภาพ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

อศอ.จัดแสดงโชว์ The Quran Gallery ครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์กลางฯ

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

hot.muslimthaipost.com

 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost