เสียง ปชช. มุสลิม อยากเห็น MD iBank เป็นมุสลิม ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

19 มีค. 58     1948

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: เสียง ปชช. มุสลิม อยากเห็น MD iBank เป็นมุสลิม ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 

keywords: MD iBank, ธนาคารอิสลาม ,กรรมการผู้จัดการ

เสียง ปชช. มุสลิม อยากเห็น MD iBank เป็นมุสลิม ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

ขณะนี้ตำแหน่ง MD iBank หรือ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กำลังว่าง และเช่นเดียวกัน กำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้ ซึ่งประชาชนมุสลิมจำนวนมาก อยากจะเห็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งนี้เป็นมุสลิม

โดยหวังว่า ความซื่อสัตย์ และความศรัทธาในหลักการอิสลามจะสามารถเยียวยาปัญหาต่างๆของธนาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจะสามารถกู้ความเชื่อมั่นให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมและต่างประเทศได้มีแรงศรัทธาต่อธนาคารได้มากขึ้นตามลำดับอีกด้วย

ในยุคที่นายกรัฐมนตรีนอกจากจะเป็นประธาน คสช.แล้ว นายกยังทรงอำนาจในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ ถึงเวลาแล้วที่นายกในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ จะช่วยสังคายนาธนาคารอิสลาม ที่เป็นธนาคารของนักการเมืองที่จะส่งลิ้วล้อมาเล่นแร่แปรธาตุ ให้ธนาคารแห่งนี้เป็นที่ผ่องถ่ายเงินไปให้พวกพ้องเหมือนที่ผ่านมา

ธนาคารอิสลามหรืออิสลามิกแบงค์กิ้ง เป็น ธนาคารของประชาชน เป็นธนาคารที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชาติ ไม่เป็นธนาคารที่กดขี่หาประโยชน์จากความยากไร้ ที่แพงกว่าธนาคารดอกเบี้ย ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารแห่งความเอื้ออาทร เป็นประโยชน์ต่อประชาชาติไทยทุกชุมชน สังคม ศาสนา

แต่เมื่อเอาคนที่เติมโตมาจากเส้นการเงินที่เคยชินหรือคุ้นชินกับการขูดรีดดอกเบี้ยมาเป็นผู้กุมนโยบายที่ปราศจากดอกเบี้ย แทนที่จะเป็นโอกาส กลับทำให้ธนาคารที่ปราศจากดอกเบี้ยและสามารถกำไรมากกว่าธนาคารที่ขูดรีดดอกเบี้ย กลายเป็นธนาคารที่ขาดทุน เพราะจริตและรากเหง้าแห่งจริตขี้โกงของนักการเมืองและลิ้วล้อของนักการเมือง ที่แทนที่จะมาช่วยให้ธนาคารอิสลามเจริญรุ่งเรือง กลับมาเป็นกาฝากคอยบ่อนแซะทำลายระบบการเงิน

การธนาคารของอิสลามที่ยึดอุดมการณ์ในเรื่อง... “การให้ คือ การได้รับ” มาเป็นการสร้างโอกาสให้เป็นวิกฤติเหมือนที่เคยทำกับ BBC ที่หากินกับการทุรจิตคอรัปชั่นของพวกนักการเมืองที่เหมือนกันแทบจะทุกพรรค

วันนี้เป็นวันที่ท่านนายกมีอำนาจเต็มในฐานะของหัวหน้า คสช.มีความเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ช่วยทำให้ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่ปราศจากการฉ้อโกงแอบแฝงหากินของนักการเมือง ทำให้ธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารที่มีกำไร บริหารโดย MD ที่เป็นมุสลิมที่เข้าใจในเรื่อง ฮาลาล ฮารอม มักรุห์ เข้าใจหลักการ ธนาคารแบบมุฎอรอบะฮ์ มุชารอกะฮ์ อย่าลืมว่าธนาคารอิสลามที่บริหารโดยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องดอกเบี้ย ฮาลาล ฮารอมในอิสลาม เป็นธนาคารที่ประชาชนชาวไทยมุสลิมเชื่อมั่นต่อธนาคารนี้ ต่ำกว่าสหกรณ์อิสลามหลายสหกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ เพราะสหกรณ์หลายสหกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ มีเงินที่ประชาชนเอามาฝากรวมแล้วถึงสองหมื่นล้านบาท

เสียง ปชช. มุสลิม อยากเห็น MD iBank เป็นมุสลิม ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
วันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รู้จักที่จะปรับเปลี่ยนจุดอ่อนของธนาคารอิสลามให้เป็นจุดแข็ง ธนาคารอิสลามจะได้รับความเชื่อมั่นจากมุสลิมไทยและมุสลิมโลกและจะมีเงินหมุนเวียนสะพัดในธนาคารอิสลามนับแสนล้านบาท

ธนาคารอิสลามในปัจจุบันสามารถเดินได้ด้วยตัวเอง แต่ปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่อดีต คือปัญหาการปล่อยหนี้เน่า และกระทำการไร้จิตสำนึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มิได้คำนึงถึงหลักชารีอะฮ์ และหลักธรรมาภิบาล โดยเชื่อมั่นว่า หากมีผู้บริหารที่ยึดหลักการบริหารงานที่ซื่อสัตย์ มือสะอาด โดยไม่ต้องเก่งกาจเรื่องการเงินมากนัก ก็สามารถสร้างอนาคตที่สดใสของธนาคารอิสลามได้อย่างแน่นอน

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost