สร้างคนดีที่ศรีบอยา กอท.อัดฉีดเงินฮาลาล 15 ล้าน ผุดศูนย์สร้างคนดีคืนสู่สังคม

19 มีค. 58     1154

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: สร้างคนดีที่ศรีบอยา กอท.อัดฉีดเงินฮาลาล 15 ล้าน ผุดศูนย์สร้างคนดีคืนสู่สังคม

keywords: คณะกรรมการกลางอิสลาม, เงินฮาลาล,กระบี่

สร้างคนดีที่ศรีบอยา กอท.อัดฉีดเงินฮาลาล 15 ล้าน ผุดศูนย์สร้างคนดีคืนสู่สังคม
สนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายป้องปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า... “ทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทุ่มเงินจำนวน 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการตรวจสอบฮาลาลและรับรองฮาลาลของฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างศูนย์สร้างคนดีคืนสู่สังคม โดยศูนย์แห่งนี้กำลังดำเนินการจัดสร้างขึ้นในพื้นที่บ้านคลองเตาะ ต.เกาะศรีบอยา จ.กระบี่

มีเนื้อที่จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 15 ล้านบาท โดยมีอาคาร 2 ชั้น ทั้งหมด 4 สี่อาคาร แบ่งเป็นห้องละหมาดที่สามารถรองรับคนที่มาละหมาดได้ 600 คน พื้นที่แห่งนี้จะมีลักษณะคล้ายโรงเรียนปอเนาะ เพื่อรองรับชาวมุสลิมที่เป็นโรคสมองติดยา จำนวน 600 คน ใช้กรรมวิธีพื้นฟูการติดยาเสพติดหรือบำบัดรักษาด้วยวิธีการศาสนบำบัด เพื่อให้คนไข้โรคสมองติดยาให้กลับมาเป็นคนดีส่งมอบคืนให้กับสังคมต่อไป”

ประธานฝ่ายป้องปรามยาเสพติด กอท.กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า... “โครงการนี้ได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่จาก พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้มีการประสานงานกับ ปปส.มหาดไทย และกระทรวงสาธารณะสุข

ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในเบี้องต้นจำนวน 15 ล้านบาท และในอนาคตจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 80 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของ นสล. เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างขออนุญาติใช้พื้นที่ เพื่อสร้างศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการใช้ศาสนบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดหรือโรคสมองติดยา คืนกลับไปสู่สังคมต่อไป” ประธานฝ่ายป้องปรามยาเสพติด กอท.กล่าว

สร้างคนดีที่ศรีบอยา กอท.อัดฉีดเงินฮาลาล 15 ล้าน ผุดศูนย์สร้างคนดีคืนสู่สังคม
สร้างคนดีที่ศรีบอยา กอท.อัดฉีดเงินฮาลาล 15 ล้าน ผุดศูนย์สร้างคนดีคืนสู่สังคม
สร้างคนดีที่ศรีบอยา กอท.อัดฉีดเงินฮาลาล 15 ล้าน ผุดศูนย์สร้างคนดีคืนสู่สังคม
สร้างคนดีที่ศรีบอยา กอท.อัดฉีดเงินฮาลาล 15 ล้าน ผุดศูนย์สร้างคนดีคืนสู่สังคม
สร้างคนดีที่ศรีบอยา กอท.อัดฉีดเงินฮาลาล 15 ล้าน ผุดศูนย์สร้างคนดีคืนสู่สังคม

ที่มา: 

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost