การอภิปรายเรื่อง ธนาคารอิสลามในสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันร่วม

31 มีค. 58     1318

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: การอภิปรายเรื่อง ธนาคารอิสลามในสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันร่วม

keywords: การอภิปราย, ธนาคารอิสลาม, สภาปฏิรูปแห่งชาติ, รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันร่วม

การอภิปรายเรื่อง ธนาคารอิสลามในสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันร่วม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือ SFI มีปัญหาขาดทุนค่อนข้างมากทำให้มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนหรือยุบเลิก ผมแม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ทำงานในบอร์ดชารีอะอ์ของสถาบันการเงินอิสลามมานาน พอมีความรู้อยู่บ้างจึงขออภิปราย ดังนี้

1.มีความเข้าใจผิดเรื่องธนาคารอิสลามอยู่มาก เข้าใจกันว่าเป็นระบบธนาคารที่สู้ระบบธนาคารปกติไม่ได้ แต่งานวิจัยของ EY หรือ Ernst & Young สถาบันจัดอันดับสถาบันการเงินของอังกฤษสรุปเมื่อปี 2014 ว่าธนาคารอิสลามทั่วโลก 300 แห่งขยายตัวปีละ 17.6% โตกว่าธนาคารปกติ 3 เท่า คาดกันว่าจากปี 2015-2018 ธนาคารอิสลามจะโตปีละ 19.7% กลายเป็นธนาคารทางเลือกที่ดีที่สุด

2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดขึ้นตามพรบ.ในปี 2002 มีหนี้เสีย 40,000 ล้านบาท หากจะรักษาไว้ต้องใช้เงินปีละ 15,000 ล้านบาท รัฐจึงอุ้มไม่ไหว มีการเสนอให้ปิด แต่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจปลายปี 2014 ว่าไม่ปิด ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัย

ก. กระทรวงการคลัง/ผู้บริหาร/นักการเมืองไม่เข้าใจระบบธนาคารอิสลาม หลายคนเข้าใจว่าเป็นระบบเดียวกับธนาคารปกติ กลายเป็นว่านำเอาตู้รถไฟที่ใช้กับราง 1.43 เมตร มาใช้กับราง 1.0 เมตรที่ใช้กับธนาคารปกติ ผลคือรถตกรางประจำ ดังนั้นมี พรบ.ต้องจัดทำกฏหมายลูกให้สอดคล้องกับระบบการเงินอิสลาม ซึ่งหลายประเทศเขาทำกันไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย อังกฤษ กลุ่มประเทศอาหรับ แคนาดา เยอรมัน เพราะไทยไม่มีกฎหมายที่เอื้อทำให้การลงทุนกับธนาคารอิสลามขาดทุนอยู่บ่อย

ข. โครงสร้างการบริหารไม่เอื้อ บอร์ดชารีอะอ์กลายเป็นลูกจ้างของบอร์ดบริหาร ทำให้ความเห็นของบอร์ดชารีอะอ์ไม่ถูกรับฟัง ขาดศักดิ์ศรี การบริหารจัดการผ่านบอร์ดบริหารผิดแนวทางอยู่บ่อยๆ บอร์ดบริหารตั้งโดยนักการเมืองที่ขาดความเข้าใจหรือมีวัตถุประสงค์แอบแฝงทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ ขาดทุนกันตลอด

ค. หลายฝ่ายขาดความเข้าใจระบบธนาคารอิสลาม เข้าใจว่าธนาคารอิสลามสำหรับมุสลิมเท่านั้น แต่กลับไปเปิดสาขาในเขตที่ไม่มีมุสลิม อันที่จริงระบบธนาคารอิสลามสำหรับนักธุรกิจทุกกลุ่ม ธนาคารอิสลามในอังกฤษได้รับความนิยมมากจากนักลงทุนที่มิได้เป็นมุสลิม ซึ่งก็ไม่มีปัญหา การขาดความเข้าใจบวกผลประโยชน์แอบแฝงทำให้เป็นปัญหาอย่างที่เห็น

หากจะแก้ไขปัญหาต้องมีความเข้าใจ มีความจริงใจ มีวิสัยทัศน์ หาไม่แล้วธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ไม่ต่างจากการรถไฟและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ขาดทุนและล้มเหลวซ้ำซาก แย่กว่านั้นคือเป็นปัญหาที่เกิดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ที่มา: Winai Dahlan

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost