งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436

28 มิย. 58     1577

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: กต.จับมือมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ เลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม

keywords: มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ, เลี้ยงละศีลอด, คณะทูตานุทูต, ประเทศมุสลิม, ประเทศอาเซียน, ข่าวมุสลิมไทย 


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

กต.ร่วมมูลนิธิเพื่อศูนย์กลาง เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงละศีลอดที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ โดยมีบรรดาเอกอัครราชทูต และบรรดาทุตานุทูตประเทศมุสลิมและประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมอย่างชื่นมื่นเปี่ยมสุขในค่ำอันจำเริญของเดือนรอมฎอน

งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436

นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงต่างประเทศในฐานะผู้แทนของพลเอกชนะศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ร่วมเป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงละศีลอด ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะทูตานุทูตจากประเทศมุสลิม ผู้นำศาสนาและบุคคลสำคัญของชุมชนไทยมุสลิม โดยมีการร่วมล่ะศีลอดและร่วมละหมาดมัฆริบ และการพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันระหว่าง ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และรองปลัดกระทรวง ทั้งนี้มีดาโต๊ะ นาซีเราะห์ ฮูเซน เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนคณะทูตานุทูตจากประเทศมุสลิมและนายประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี้ มีคณะทูตานุทูตจากประเทศมุสลิมและประเทศไทยอาเซียนประจำประเทศไทยมากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วม ตลอดจนมีผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนมุสลิมจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมในงานดังกล่าวประมาณ 250 คน

งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า... “ในฐานะที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือของมุสลิมในประเทศไทย ทุกปีในเดือนรอมฎอนเราก็จะมีการเลี้ยงละศีลอดให้กับเอกอัครราชทูตและคณะทูตานุทูตประเทศมุสลิมที่ประจำอยู่ในประเทศไทย เป็นธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมของมูลนิธิฯ ต่อเนื่องกันมาทุกปี ซึ่งในเรื่องนี้ทางมูลนิธิได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศตลอดมา ด้วยการให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกันศูนย์กลางอิสลามฯ ในฐานะที่ศูนย์กลางอิสลามฯ นั้นได้รับการยอมรับจากรัฐบาลให้เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างประชาคมมุสลิมในประเทศไทยและมุสลิมทั่วโลก มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากการเลี้ยงละศีลอดโดยทั่วไป ในขณะเดียวกันเราก็เชิญแขกผู้มีเกียรติผู้ที่เป็นผู้นำการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในส่วนที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในพรรคการเมืองใด มาร่วมเป็นผู้อาวุโสเป็นกำลังใจบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่มาร่วมละศีลออดอยู่เป็นประจำ ซึ่งเราก็เลี้ยงควบคู่ขนานไปกับการเลี้ยงศีลอดที่เรามีการเลี้ยงอยู่ทุกวันในเดือนรอมฎอน และต่อเนื่องไปจนถึงยามค่ำคืนซึ่งเป็นสิบวันสุดท้ายในเดือนรอมฎอน”
และกล่าวต่อว่า...

“ดังนั้นในระยะหลังๆ จึงเป็นที่ปรากฏชัดในประชาคมมุสลิมทั่วโลกว่า ที่นี่มีวัฒนธรรมในการเลี้ยงละศีลอดทุกปี บรรดาทูตานุทูตก็จะรอคอยวันนี้ แม้ว่าเอกอัครราชทูตจะไม่อยู่ แต่สถานทูตเหล่านั้นก็จะส่งบรรดาทูตานุทูตของเขามาร่วมงานเลี้ยงละศีลอดของเรา เพื่อร่วมกันสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมุสลิมในประเทศไทยกับบรรดาพี่น้องต่างศาสนิก เพราะว่าเวลาเรามีการเลี้ยงล่ะศีลอดก็จะมีการเชิญแขกผู้ใหญ่มาร่วมงานเลี้ยงละศีลอดด้วยถึงแม้พี่น้องหรือเพื่อนต่างศาสนิกเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นมุสลิมก็ตาม และในระยะหลังเราจะมีการเชิญคณะทูตานุทูตในประเทศอาเซียนเข้ามาด้วยซึ่งเราจัดเลี้ยงแบบนี้มาประมาณ 15 ปีแล้ว ก็หวังว่าทำเนียมปฏิบัติเช่นนี้จะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมและร่วมกันแสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อมุสลิมทั่วโลกด้วยเหตุผลที่เราใช้ชื่อสถานที่แห่งนี้ ว่าศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย”

งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
นายไสว หัสการบัญชา นักการทูตผู้ชำนาญการ กระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า... “วันนี้ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งของกระทรวงต่างประเทศได้มาร่วมกิจกรรมกับองค์กรมุสลิมโดยเฉพาะศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดการเลี้ยงละศีลอดให้กับบรรดาคณะทูตตานุทูตจากประเทศมุสลิม และไม่ใช่ประเทศมุสลิมที่อยู่ในประชาคมอาเซียน หรือ AEC ที่มีจำนวน 10 ประเทศ ซึ่งไม่ใช่ทุกประเทศที่เป็นมุสลิม ก็อยากจะให้เขาได้มาร่วมเรียนรู้ร่วมหาประสบการณ์และผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมในฐานะที่เขาอยู่ร่วมในประเทศไทย และกระทรวงต่างประเทศก็มีนโยบายที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับโลกมุสลิมแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมชุมชนมุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะกับองค์กรต่างๆ

ซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของกระทรวงซึ่งแสวงหาโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับมุสลิมในประเทศไทยในทางตรง อย่างเช่นในทุกๆ โอกาสที่ชุมชนมุสลิมได้ร่วมทำกิจกรรมก็จะมีกระทรวงต่างประเทศเข้าไปร่วมทำกิจกรรมด้วย อย่างเช่นงานเมาลิดกลาง งานเกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ หรืองานละศีลอดอย่างเช่นในวันนี้ และงานอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนนักศึกษามุสลิม สิ่งเหล่านี้กระทรวงก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น เพราะเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของการมีส่วนร่วมกับสังคมมุสลิมในประเทศไทย และในวันนี้เราก็ได้มอบเช็คสนับสนุนกิจกรรมร่วมละศีลอดในครั้งนี้จำนวน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเราได้ปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 แล้ว ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคมมุสลิมไทย” นักการทูตผู้ชำนาญการ กระทรวงต่างประเทศ กล่าวทิ้งท้าย.

งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436

งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436

งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436
งานเลี้ยงละศีลอด แด่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ.1436

hot.muslimthaipost.com

 
 
 
 
 
 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost