ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา

16 กค. 58     1663

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา

keywords: ดูดวงจันทร์, ฮิลาล, ยะลา, หอดูดวงจันทร์, มุสลิม, อิสลาม, อีดอีดิ้ลฟิตริ

ประมวลภาพประชาชนชาวมุสลิม เดินทางไปดูดวงจันทร์ หรือฮิลาล ที่หอดูดวงจันทร์ อ.ยะหา จ.ยะลา

ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา

ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา
ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา
ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา
ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา

ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา
ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา

ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา
ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา
ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา
ประมวลภาพบรรยากาศ การดูดวงจันทร์ที่หอดูดวงจันทร์ จ.ยะลา
เว็ป/ moonsighting  คำนวณว่า จันทร์ใหม่ แห่งเดือนเชาววาล จะเห็นด้วยตาได้ ณ ขอบเวลาใหม่ที่ หมู่เกาะโพลีนีเชียน(ย่านแปซิฟิคใต้)

ที่มา: เพจ/มูฮัมหมัดอายุบ ปาทาน/และเพจอื่นๆ

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost