โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลเชียงใหม่

23 กค. 58     895

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลเชียงใหม่ 

keywords: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ,ผู้ประกอบการฮาลาลเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม, จัดสัมนา, ภาคเหนือ 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลเชียงใหม่

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลเชียงใหม่

22 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย จัด โครงการอบรมพัฒนาศักายภาพผู้ประกอบการฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือ

โดยมีนายกวินธร วงค์ลือเกียรติ์ ประธาน กอจ.ชม กล่าวต้อนรับ นายเสรี ล้ำประเสริฐ รองเลขาธการ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) กล่าวรายงาน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ กอท.กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 350 คน

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคฺ์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ขอรับรองฮาลาลได้มีความรู้ความเข้าใจในเรืองฮาลาล เนื่องจากปัจจุบันอาลาลเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับสินค้าอาลาล ซึ่งมีแนวโน้มส่งออกมากขึ้น จนรัฐบาลให้ความสนใจและจัดเป็นยุทธศาสตร์ของชาติและผลิตภัฒฑ์อาลาล ผู้ผลิตจะต้องมีความรุ้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลเชียงใหม่

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลเชียงใหม่

ที่มา: 

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost