ชาวมุสลิมชะอำฮือ! คัดค้านก่อสร้างโรงงานผลิตเบคอน หมูแฮม

4 สค. 58     124936

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ชาวมุสลิมชะอำฮือ! คัดค้านก่อสร้างโรงงานผลิตเบคอน หมูแฮม

keywords: ค้านตั้งโรงงาน, โรงงานไส้กรอก, ชุมชนมุสลิม, ยื่นหนังสือ, อุตสาหกรรม, จังหวัดเพชรบุรี, ชะอำ,โรงงานผลิตเบคอน หมูแฮม

ชาวมุสลิมชะอำฮือ! คัดค้านก่อสร้างโรงงานผลิตเบคอน หมูแฮม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายไพบูลย์ กุณฑีทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง ชะอำ พร้อมด้วย นายมู้คอรี หวังพึ่งฉาย กรรมการชุมชนสามพระยา กรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี ได้นำชาวบ้านชุมชนสามพระยา ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กว่า 50 คน มายื่นหนังสือขอคัดค้านการก่อ สร้างโรงงานผลิตเบคอน หมูแฮม ไส้กรอก ของบริษัทหัวหินอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับหนังสือ

โดยเนื้อหาในหนังสือคัดค้าน ระบุว่า การที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานผลิตเบคอน หมูแฮม ไส้กรอก ของบริษัทหัวหินอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ที่ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินถนนจอมพล ต.ชะอำ อ. ชะอำ กรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนสามพระยาสันติสุขและชุมชนใกล้เคียง พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าไม่ควรมาตั้งบริเวณดังกล่าว เนื่องจากคนในชุมชน 99 % นับถือศาสนาอิสลาม คนในชุมชนรู้สึกขัดต่อความเป็นอยู่และการนับถือศาสนาอิสลามของคนในชุมชน บริเวณที่จะตั้งโรงงานมีมัสยิดอยู่ 3 แห่ง ซึ่งใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของคนในชุมชนเป็นประจำ โดยที่ตั้งจะอยู่ใกล้มัสยิดดารู้ลมูฮายีรีน (มัสยิดกลาง) มาก และการประกอบกิจการของโรงงาน มีการใช้น้ำชำระล้าง อาจทำให้น้ำเสียไหลสู่แหล่งน้ำสาธารณะและบ่อพักน้ำผลิตน้ำประปาชุมชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ โดยพร้อมหนังสือคัดค้านได้แนบชื่อ นามสกุล ของผู้คัดค้านรวม 289 คน

ด้านนายณัฐ อารีกุล หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม เผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงงาน แต่อยู่ในขั้นตอนการประกาศให้ประชาชนเสนอข้อคิดเห็น โดยขั้นตอนการอนุญาตให้ตั้งโรงงานนั้น เริ่มที่ผู้ขออนุญาตตั้งโรงงานส่งคำขออนุญาต ทางสำนักงานจะต้องดูผังเมืองรวมว่าอยู่ในเขตที่สามารถตั้งโรงงานได้หรือไม่ จากนั้นได้ยื่นคำขอให้เทศบาลเมืองชะอำพิจารณา แล้วจึงประกาศรับฟังความคิดเห็น โดยประกาศดังกล่าวให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2558ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ หากมีข้อขัดแย้งเป็นเรื่องที่ทางโรงงานต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ทางสำนักงานจะนำข้อเสนอประกอบการยื่นขออนุญาตส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ดังนั้น จึงขอชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าทางสำนักงานยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานแต่อย่างใด เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเท่านั้น

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา