ออสเตรียกลับหัว จากที่เคยเป็นตัวอย่างที่ดี กลับตีมุสลิมเสียเอง

2 มีค. 58     987

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ออสเตรียกลับหัว จากที่เคยเป็นตัวอย่างที่ดี กลับตีมุสลิมเสียเอง

keywords: ออสเตรีย, ชุมชนมุสลิม, กฎหมายอิสลาม

 ออสเตรียกลับหัว จากที่เคยเป็นตัวอย่างที่ดี กลับตีมุสลิมเสียเอง

เวียนนา – ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชุมชนมุสลิม รัฐสภาออสเตรียได้ผ่านกฎหมายใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับอิสลามทื่ใช้มานานนับร้อยปี โดยเพิ่มกฎข้อบังคับใหม่สำหรับใช้กับมัสยิด อิหม่าม และการให้เงินทุนสนับสนุนสร้างอาคารทางศาสนา

รัฐมนตรีด้านการหลอมรวมสมานฉันท์ เซบาสเตียน คูร์ซ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการลดอิทธิพลในด้านการเมือง และการชี้นำจากต่างประเทศ เขายังกล่าวอีกว่า ต้องการเปิดโอกาสให้อิสลามได้พัฒนาอย่างมีอิสระอยู่ภายในสังคมชาวออสเตรีย และอยู่ในแนวทางตามแบบค่านิยมของชาวยุโรป

กฎหมายที่เกี่ยวกับอิสลามถูกเสนอเข้าสภาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ปีที่ผ่านมา และได้ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์จากชุมชนมุสลิม เนื่องจากในหลายมาตราสื่อความหมายว่ามุสลิมกลายเป็นภัยคุกคาม

กฎหมายใหม่ห้ามองค์กรมุสลิมในประเทศ รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่ออิหม่ามมัสยิดต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรศาสนาในตุรกี รวมทั้งทำให้พวกเขาไม่อาจต่อวีซ่าได้เมื่อครบกำหนด

ปัจจุบันในออสเตรียมีอิหม่ามประมาณ 300 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้รู้ชาวตุรกี 65 คน

ยิ่งกว่านั้น มัสยิดที่มีสัปปุรุษน้อยกว่า 300 คน จะต้องถูกปิดภายใน 1 ปี ส่วนมัสยิดที่มีผู้มาประกอบศาสนกิจเกิน 300 คนจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

กฎหมายเดิมของออสเตรีเลียที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2455 รับรองอิสลามว่าเป็นศาสนาทางการของออสเตรีย ซึ่งกฎหมายนี้เคยเป็นแบบอย่างที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในยุโรป

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่า กฎหมายใหม่อาจก่อให้เกิดเสียงคัดค้านอย่างรุนแรง จากที่ต้องการจะป้องกันมิให้เกิดความสุดโต่งในอิสลาม กลับจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการโต้กลับอย่างสุดแรง

Enes Bayrakli ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการต่างประเทศ และวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเตอร์กิช-เยอรมัน ในอิสตันบูล เตือนว่า กฎหมายนี้จะสร้างตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับยุโรป และว่า ไม่มีเหตุผลที่ออสเตรียจะระแวงระวังความสุดโต่งของมุสลิมอย่างเกินขอบเขต เพราะออสเตรียไม่ใช่เป้าหมายของการก่อการร้าย รวมทั้งขณะนี้มีความวิตกจริตเกิดขึ้นในสังคมทั่วไป ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามุสลิมออสเตรียเกี่ยวพันกับความรุนแรงใดๆ

ในประเทศออสเตรียมีมุสลิมประมาณ 500,000 คน หรือคิดเป็นเกือบ 6% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ 8 ล้านคน

ที่มา: onislam.net

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost