นักเรียนมุสลิมโดนลงโทษ ฐานไม่สวดตามแบบฮินดู ครูอ้างเป็นบทสวดที่สร้างคุณค่า

8 สค. 58     1631

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: นักเรียนมุสลิมโดนลงโทษ ฐานไม่สวดตามแบบฮินดู ครูอ้างเป็นบทสวดที่สร้างคุณค่า

keywords: นักเรียนมุสลิม, โดนลงโทษ, ฮินดู,  บทสวดฮินดู, ข่าวมุสลิม

นักเรียนมุสลิมโดนลงโทษ ฐานไม่สวดตามแบบฮินดู ครูอ้างเป็นบทสวดที่สร้างคุณค่า

Padmaja Menon ครูใหญ่ในโรงเรียนที่เขต Karnataka ในบังกาลอร์ สั่งลงโทษนักเรียนมุสลิม ฐานไม่ยอมสวดมนต์ตามแบบฮินดู โดย Naushad Kashimji (นามสมมุติ) เปิดเผยว่า เขาถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ หลังจากครูใหญ่สั่งให้ร้องเพลงสวดของชาวฮินดู บนเวที ต่อหน้านักเรียน 1,200 คน และเมื่อเขาออกเสียงภาษาสันสกฤติไม่ถูกต้อง ก็ยังถูกครูใหญ่ด่าว่าออกไมโครโฟนอีกด้วย

เรื่องนี้ก่อให้เกิดความโกรธเคืองในหมู่ชาวมุสลิมบังกาลอร์ และนักรณรงค์ด้านสิทธิ์ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนครูใหญ่คนดังกล่าว โดยมารดาของนักเรียนเล่าว่า ครูใหญ่ไม่ยอมเข้าใจในประเด็นของปัญหาว่าเด็กไม่ได้นับถือศาสนาฮินดู เอาแต่ยืนยันว่า การอ่านบทสวดฮินดูจะสร้างคุณค่า และปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตัวเด็ก รวมทั้งยังกล่าวว่า เธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดเด็กจึงไม่อาจกล่าวนามพระพรหมในบทสวดได้ ทั้งๆ ที่พระพรหมเป็นผู้สร้างจักรวาล

ผู้ปกครองของนักเรียนคนดังกล่าว แสดงความเห็นว่า เรื่องนี้ทำลายศักดิ์ศรีของเด็ก เพราะเด็กเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้น เป็นตัวแทนในทีมโต้วาทีของโรงเรียน และได้รับความรัก ความเอ็นดูจากครู และความเคารพจากเพื่อนๆ ทั้งโรงเรียน เหตุการณ์ถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าว ทำให้สูญเสียความมั่นใจ และถูกล้อเลียนจากเพื่อนๆ ด้วย

ที่มา: onislam.net

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost