ตัดสัมพันธ์สหรัฐ อุละมะอฺซาลาฟีย์อียิปต์ ต้องการให้อียิปต์ตัดสัมพันธ์สหรัฐ


มาแรงรอบสัปดาห์