อัล-กุรอานใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการบันทึกโดยกินเนสบุ๊ก อยู่ที่.....


มาแรงรอบสัปดาห์