มหาวิทยาลัยมาเลย์ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยจอร์แดนตั้งโรงเรียนสอนธุรกิจอิสลาม


มาแรงรอบสัปดาห์