กลุ่มชีอะฮฺในอิรักเตือนไม่รับรองความปลอดภัยกองกำลังต่างชาติหากคงอยู่ในปีหน้า


มาแรงรอบสัปดาห์