ธุรกิจเอกชนในกลุ่ม GCC ยอมถูกปรับ ไม่สามารถจ้างคนในท้องถิ่นตามสัดส่วนที่รัฐบาลกำหนดได้


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์