บิช๊อปศาสนาคริสต์ในยุโรป ออกโรงโจมตีฟัตวาผู้นำศาสนาซาอุดี้อาระเบีย


มาแรงรอบสัปดาห์