ปาเลสไตน์ ห้ามจัดเลี้ยง ละศีลอดแก่คนระดับสูงเพื่อสงวนเงินไว้ให้คนจน


มาแรงรอบสัปดาห์