อิหม่ามตุรกีโมโหร้าย ตีมะฮฺมูมชรา หลังตักเตือนไม่ควรนำการเมืองเข้ามัสยิด


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์