มัสยิดอัลอักซอ อดีตมุฟตีใหญ่เยรูซาเล็ม ไม่เห็นด้วยมุฟตีอียิปต์เยือนมัสยิดอัลอักซอ


มาแรงรอบสัปดาห์