อิสราเอล อาจตัดกระแสไฟที่ส่งไปยังกาซ่าหากเกิดการขาดแคลนในฤดูร้อน


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์