กฎหมายชาริอะฮฺ กลุ่มอิสลามสุดโต่งในมาลีลงโทษเฆี่ยน สำหรับนักสูบบุหรี่


มาแรงรอบสัปดาห์