หน่วยข่าวกรองยุโรป ยืนยันชาวนอร์เวย์ฝีกโจมตีกับ กลุ่มอัลกออิดะ ในเยเมน


มาแรงรอบสัปดาห์