ผู้หญิงสูบบุหรี่ในจอร์แดนมีมากกว่าชาย เพราะเลียนแบบตะวันตก


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์