ผู้หญิงสูบบุหรี่ในจอร์แดนมีมากกว่าชาย เพราะเลียนแบบตะวันตก


มาแรงรอบสัปดาห์