ตอลิบันปากีสถาน ประกาศโจมตีเส้นทางขนส่งกำลังบำรุงนาโต้


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์