การสังหารเพื่อรักษาเกียรติในอัฟกานิสถานยังคงมีอยู่และเพิ่มจำนวนขึ้น


มาแรงรอบสัปดาห์