มุสลิมปาเลสไตน์นับแสน นมาซศุกร์แรกเดือนรอมฎอนที่อัล-อักซอ


มาแรงรอบสัปดาห์