สายการบินตูนิสแอร์ ระงับบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนเครื่องช่วงเดือนรอมฎอน


มาแรงรอบสัปดาห์