โครงการส่งเสริมการจ้างงานชาวซาอุดิอาระเบียในภาคเอกชนล้มเหลว เพราะรัฐออกวีซ่าให้คนงานต่างชาติมากขึ้น


มาแรงรอบสัปดาห์