กษัตริย์อับดุลเลาะฮฺทรงเรียกร้องให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความสมานฉันท์ซุนนี-ชีอะฮฺ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์