ชาวอาหรับในอิสราเอลประท้วงการจัดเทศกาลของมึนเมาในบริเวณมัสยิดเก่า


มาแรงรอบสัปดาห์