พระสงฆ์เดินขบวนแสดงพลังสนับสนุน เตงเซ่ง ให้ขับไล่ชาวโรงฮิงยา ออกนอกประเทศ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์