สันนิบาตอาหรับหนุนหลังปาเลสไตน์ยื่นขอรับรองเป็นรัฐอิสระจากยู.เอ็น.


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์