อุละมะอฺซุนนีบาห์เรนออกมาขวางลำโครงการสร้างโบสถ์แคธอลิคของรัฐบาล


มาแรงรอบสัปดาห์