ซาอุดิอาระเบีย ออกคำสั่งให้ใช้ภาษาอาหรับเป็นหลักในการทำเอกสาร และติดป้ายราคา


มาแรงรอบสัปดาห์