มุสลิมเชื้อสายอาหรับจัดรณรงค์ประท้วงหนังดูหมิ่นศาสดา (ศอลฯ)


มาแรงรอบสัปดาห์