ตั้งเขตปกครองพิเศษในมินดาเนา ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่มมุสลิมโมโร


มาแรงรอบสัปดาห์