ผู้แสวงบุญซีเรียผิดหวังไม่ได้ไปทำฮัจญ์ เพราะรัฐบาลอัสซัดไม่ให้ออกนอกประเทศ


มาแรงรอบสัปดาห์