สถานที่ฝังศพท่านศาสดา (ศอลฯ) อาจถูกทำลายจากการขยายมัสยิดอัน-นาบาวี


มาแรงรอบสัปดาห์