อิหร่าน เตรียมพร้อมส่งความช่วยเหลือเหยื่อพายุแซนดี้หากได้รับอนุญาต


มาแรงรอบสัปดาห์