ผู้นำศาสนาต่างๆ ชื่นชมความพยายามของซาอุดิอาระเบียในการสร้างศูนย์เพื่อความเข้าใจระหว่างศาสนา


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์