กระทรวงฮัจย์ ซาอุดีอาราเบีย แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้า้งรูปแบบการดำเนินการกิจการฮัจย์ทั่วโลก


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์