สตรีคนแรก และเป็นมุสลิม โฆษกรัฐสภาคนใหม่สิงคโปร์


มาแรงรอบสัปดาห์